Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί

Βρέθηκαν 344 πλειστηριασμοί
Ημερομηνία Διεξαγωγής
Οφειλέτης
Είδος
Επισπεύδων
Κατάσταση
Τιμή 1ης Προσφοράς
24/01/2018 10:00
ΕΛΛΑΣ ΣΠΙΝΤ ΚΑΤ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HELLAS SPEED CAT SHIPPING COMPANY)
Ακίνητα
1] ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 2] ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ-ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ
Οριστικοποιημένη Λίστα Συμμετοχών
700.000,00 €
24/01/2018 10:00
ΜΟΤΟ ΣΑΛΤΑΣ Α.Ε.
Ακίνητα
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Αναρτημένος
365.000,00 €
24/01/2018 10:00
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Οριστικοποιημένη Λίστα Συμμετοχών
387.000,00 €
24/01/2018 10:00
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΓΚΟΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Έτοιμος προς διενέργεια
6.700.000,00 €
24/01/2018 10:00
Βασίλειος ΚΗΡΥΚΟΣ ή ΚΥΡΙΚΟΣ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αναρτημένος
199.000,00 €
24/01/2018 10:00
Βασίλειος ΚΗΡΥΚΟΣ ή ΚΥΡΙΚΟΣ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αναρτημένος
160.000,00 €
24/01/2018 10:00
Βασίλειος ΚΗΡΥΚΟΣ ή ΚΥΡΙΚΟΣ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αναρτημένος
39.000,00 €
24/01/2018 10:00
ΤΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αναρτημένος
254.000,00 €
24/01/2018 10:00
ΤΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
Αναρτημένος
11.000,00 €
24/01/2018 10:00
ΤΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αναρτημένος
243.000,00 €
24/01/2018 14:00
Μάριος ΒΙΡΒΙΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ανδρομάχης
Φωτεινή ΜΠΟΜΠΟΥ του Παναγιώτη και της Ανδρονίκης
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE
Έτοιμος προς διενέργεια
221.675,00 €
31/01/2018 10:00
Ελισάβετ Χιώτη του Εμμανουήλ και της Ελένης
Φλώρα Χιώτη του Εμμανουήλ και της Ελένης
Ακίνητα
«Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»
Αναρτημένος
336.500,00 €
31/01/2018 10:00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ISOBAU HELLAS
Ακίνητα
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Αναρτημένος
350.000,00 €
31/01/2018 10:00
ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΝ – ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ – ΖΗΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., τελούσα υπό εκκαθάριση
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σε αναστολή
160.000,00 €
31/01/2018 10:00
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αναρτημένος
11.000.000,00 €
31/01/2018 10:00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ χήρα Αλεξάνδρου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ακίνητα
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Σε αναστολή
90.000,00 €
31/01/2018 10:00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακίνητα
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Σε αναστολή
45.000,00 €
31/01/2018 10:00
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ χήρα Αλεξάνδρου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ακίνητα
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Σε αναστολή
45.000,00 €
31/01/2018 10:00
Σπυριδούλα ΦΩΤΗ
Ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αναρτημένος
290.000,00 €
31/01/2018 10:00
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ χήρα Αλεξάνδρου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακίνητα
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Αναρτημένος
84.000,00 €
Πρώτη
Προηγούμενη
Σελίδα 1 από 18
Επόμενη
Τελευταία