Εγγραφή Υποψήφιου Πλειοδότη


Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα τα τα οποία διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ θα μεταφερθούν στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών web της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου αφού συνδεθούν με τους κωδικούς του TAXISNet, θα συνεχίσουν την εγγραφή τους.

Δεν έχω ελληνικό ΑΦΜ