Στοιχεία Πλειστηριασμού

Κατάσταση:
Ολοκληρωμένος
ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ
2103217756
barbarasgoura@hotmail.com
Απόσπασμα #
Για να συμμετέχετε θα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ.