Στοιχεία Πλειστηριασμού

Κατάσταση:
Σε αναστολή
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310239238
sym.lep1@gmail.com
Απόσπασμα #
Για να συμμετέχετε θα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ.