Στοιχεία Πλειστηριασμού

Κατάσταση:
Ολοκληρωμένος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
ΦΕΙΔΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ
2103827576
tpapadok@otenet.gr
Απόσπασμα #
Απόσπασμα #2
Απόσπασμα #3
Απόσπασμα #8
Για να συμμετέχετε θα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ.