Στοιχεία Πλειστηριασμού

Κατάσταση:
Σε αναστολή
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ
2103640170
evisimopoulou@gmail.com
Απόσπασμα #
Απόσπασμα #2
Για να συμμετέχετε θα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ.