Επικοινωνία

Τηλέφωνο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου:

210 3307450

Εξυπηρέτηση Υποψηφίων Πλειοδοτών:

210 9499220

Email:

info@eauction.gr